It is easy to digest

Visuele informatie is makkelijker te verwerken en onthouden dan verbale communicatie.
Een visuele presentatie van je aanbod, geeft een potentiële exposant een duidelijker beeld van de mogelijke opties.

It is engaging

Interactief betekent dat iemand betrokken moet zijn. Betrokkenheid betekent kwaliteit. Als je dus je interactieve plattegrond inzet om dat engagement te boosten, zal je beloond worden met pre-qualified exposanten.

It is persuasive

Je prospects tonen wie er nog deelneemt aan je beurs leidt tot zelfovertuiging;
Het feit dat een concurrent zich al ingeschreven heeft én ondertussen ook al online exposure krijgt via jouw interactieve plattegrond is het ultieme sales argument.